1825dagar.se

1825dagar.se

Om bloggen

Här på bloggen kommer ni att få följa våra funderingar och våra handlingar för att nå känslan av större kontroll över våra liv. Vi har satt 1825dagar (fem år) som ett namn på bloggen för att ha något att fokusera på och motivera oss med längs vägen.

Inläggen kommer att handla om minimalism, betala av sina skulder, friluftsliv, miljö. Helt enkelt strävan efter ett hållbart och enkelt liv.Våra fem mål

FamiljenPosted by Veronika Ekstrand Sat, April 02, 2016 17:30:20

För att komma till känslan av att vi får större kontroll över vårt liv och att det är vi som styr som vi skriver i första inlägget har vi tagit fasta på fem stora delar av livet och försökt att hitta våra mål och aktiviteter för var och en av dem.

Ekonomi

Mål - Öka vår ekonomiska frihet och vara skuldfria innan 2020 års utgång.
Aktiviteter- spåra och dra ned på våra utgifter och fortsätta jobba med vår budget. Bygga en buffert för oförutsedda utgifter och betala av vårt huslån.

Hälsa

Mål
- Ha energi och känslan av att det finns tid till att göra vad vi vill. Att känna fokus när vi gör vad vi vill.
Aktiviteter - Jobba bort det som distraherar genom att rensa. Rensa bland saker, åtaganden, information, relationer och aktiviteter. Förenkla så många vardagliga beslut som möjligt.

Boende

Mål - Optimera vårt boende. Avsluta påbörjade renoveringar och projekt under 2016.
Aktiviteter - Även här handlar det om att rensa. Mycket bland fysiska saker, helt enkelt att minimera. Även att, under 2016, fokusera på våra påbörjade projekt och renoveringar och inte låta livet dra iväg oss åt andra håll.

Relationer

Mål - Vårda och utöka de energigivande relationerna.
Aktiviteter - I första hand se efter oss själva och familjen. I andra hand nära släkt och vänner och i sista hand de i periferin. Allt genom att visa uppskattning och kärlek till oss själva och andra.

Arbete/ skola

Mål - Att känna energi och en känsla av meningsfullhet med våra arbeten/ skolan.
Aktiviteter - påminna oss själva om fördelarna med jobbet varje dag vi åker till och hem ifrån jobbet/ skolan. Genom att skala av och sätta aktiviteterna i de andra målen först tror vi att vi kommer att öka energin för våra jobb. Båda har bra jobb som vi trivs med och barnen trivs i skolan.

Detta var våra fem målområden för tillfället. Vissa är enkelt att komma med konkreta mål kring och vissa hänger mer samman med varandra. Detta var en grov översikt men vi kommer att gå närmre in på vart och ett av de olika målområdena allt eftersom bloggen tar form.

/Familjen


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.